Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, voor analyse doeleinden en om onze campagnes op bezoekers te kunnen afstemmen. Meer hierover lees je in ons privacy statement. Door op Cookies accepteren te klikken of door verder gebruik te maken van de websitestem je in met de plaatsing van cookies. Je kunt de cookies ook weigeren, helaas kunnen we dan niet garanderen dat de website goed blijft werken.

Privacy beleid

Privacy

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Stichting It Giet Mâl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting It Giet Mâl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waardoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Stichting It Giet Mâl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan u contact opnemen met Stichting It Giet Mâl .

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Stichting It Giet Mâl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie met de deelnemers

 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijven door de deelnemer

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting It Giet Mâl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Adres

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Stichting It Giet Mâl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode van de inschrijving voor de het event en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Choose your language